1 2 3 4
 

Theorie

Voordat je het praktijkexamen af mag leggen moet je in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Je kunt het theorie-examen afleggen als je 16 jaar of ouder bent. De geldigheid van dit theoriecertificaat is 1,5 jaar.
Ook doen we proefexamens waarbij alle antwoorden worden besproken en zo nodig opnieuw uitgelegd. Een individuele theorieles is ook mogelijk mits overleg met je eigen instructeur. Belangrijk om mee te nemen naar je theorie-examens is een geldige legitimatiebewijs.